دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

طاهره رحیمی کلایه؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ عباس مقبل باعرض


مدل‌سازی استراتژی تأمین قطعات توربین گازی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

عبدالکریم محمدی بالانی؛ محمود دهقان نیری؛ محمدرضا تقی زاده یزدی


مقاله مروری

کسب دانش از زنجیره تامین سلامت: روندها، تحلیل، نگرانی ها، پاسخ ها به همه گیری کویید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

فرید دانشگر؛ علی رجب زاده قطری؛ محمد علی افشار کاظمی


مقاله پژوهشی

ارائه مدلی از تاب آوری بومی در فناوری راهبردی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

امیرحسین فرهادی؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید سپهر قاضی نوری