دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-283 
طراحی سیستم‌ توصیه‌گر محصولات شوینده بر مبنای تحلیل احساسات فازی

صفحه 35-53

مجید بهروان؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر


ارایه یک مدل دوسطحی برای برنامه ریزی تعهد واحدهای نیروگاهی در ایران با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

صفحه 55-74

حمیدرضا حداد؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ مصطفی زندیه؛ جلیل حیدری دهویی؛ حسین رضوی حاجی آقا


توسعه سیستم خبره فازی به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از داده کاوی

صفحه 236-261

حمید اسلامی نصرت آبادی؛ محمد جعفر تارخ؛ علیرضا پورابراهیمی