دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-228 
ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی: یک مطالعه کیفی

صفحه 167-188

ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید حسین میر معزی؛ مقصود امیری


طراحی مدل تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان

صفحه 189-216

علیرضا طغیانی؛ علی رجب زاده؛ علی اصغر انواری رستمی