تماس با ما

جهت ارتباط با  فصلنامه از روش های زیر استفاده فرمائید.

- آدرس پستی: تهران، جنب پل نصر(گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دفتر انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران، کدپستی: 141556311

- سایت اینترنتی: journal.saim.ir  

- ایمیل: 

saim.journal@gmail.com

journalmanager.tas@gmail.com

journal@saim.ir

 (لطفا در ایمیل ارسالی کد مقاله مورد نظر را ذکرنمایید)

- شماره تماس:  88872960-021

- - برای تسریع در پیگیری مقالات و یا صدور گواهی پذیرش مقاله درخواست خود را با ذکر دقیق نام و نام خانوادگی تمامی نویسندگان، عنوان مقاله و کد مربوطه به ایمیل saim.journal@gmail.com ارسال نمایید. 

 


CAPTCHA Image