نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتورگرسیو میانگین متحرک ارایه رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ در پیش‌بینی تقاضا برای مسئله برنامه ریزی تولید ادغامی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 72-96]
 • اعتبار تجاری ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر داشتن اعتبار تجاری تحت شرایط عدم قطعیت [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 98-121]
 • اکتساب درون‌زای فناوری ارائه مدلی از تاب آوری بومی در فناوری راهبردی ایران [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 20-45]
 • الگوریتم بهینه‌سازی عقاب طلایی مدل‌سازی استراتژی تأمین قطعات توربین گازی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 47-70]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی مدل ریاضی غیرخطی تولید سلولی با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور در سناریوهای مختلف چیدمان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 58-89]
 • انتخاب تأمین کننده مدل‌سازی استراتژی تأمین قطعات توربین گازی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 47-70]

ب

 • بافر عمومی⸲ الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی گسسته ترکیبی زمانبندی و تعیین اندازه انباشته هم زمان در محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن محدودیت های بافر بین ایستگاه های کاری و بافر عمومی [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 114-144]
 • بافرهای میانی زمانبندی و تعیین اندازه انباشته هم زمان در محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن محدودیت های بافر بین ایستگاه های کاری و بافر عمومی [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 114-144]
 • برنامه‌ریزی تولید ادغامی ارایه رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ در پیش‌بینی تقاضا برای مسئله برنامه ریزی تولید ادغامی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 72-96]
 • بهینه سازی چند هدفه ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر داشتن اعتبار تجاری تحت شرایط عدم قطعیت [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 98-121]
 • بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی مدل‌سازی استراتژی تأمین قطعات توربین گازی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 47-70]

پ

 • پرسپترون چند لایه بخش بندی و پیش‌بینی رفتار مشتریان براساس مدل RFM بهبودیافته (LRFMSP) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 123-148]
 • پروژه عمرانی نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • پیمانکاری نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]

ت

 • تأمین مالی ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر داشتن اعتبار تجاری تحت شرایط عدم قطعیت [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 98-121]
 • تاب‌آوری طراحی مدل تاب‌آوری سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 28-56]
 • تاب‌آوری ارائه مدلی از تاب آوری بومی در فناوری راهبردی ایران [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 20-45]
 • تحقیق و توسعه ارائه مدلی از تاب آوری بومی در فناوری راهبردی ایران [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 20-45]
 • تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویا مدلسازی و تجزیه کارایی در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 1-26]
 • تحلیل سناریو طراحی مدل ریاضی غیرخطی تولید سلولی با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور در سناریوهای مختلف چیدمان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 58-89]
 • تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • تولید سلولی طراحی مدل ریاضی غیرخطی تولید سلولی با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور در سناریوهای مختلف چیدمان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 58-89]

ج

 • جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر زمانبندی و تعیین اندازه انباشته هم زمان در محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن محدودیت های بافر بین ایستگاه های کاری و بافر عمومی [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 114-144]

د

 • درخت تصمیم ‏گیری بخش بندی و پیش‌بینی رفتار مشتریان براساس مدل RFM بهبودیافته (LRFMSP) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 123-148]

ر

 • رفتار خرید مشتری بخش بندی و پیش‌بینی رفتار مشتریان براساس مدل RFM بهبودیافته (LRFMSP) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 123-148]
 • روش پیش‌بینی ارایه رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ در پیش‌بینی تقاضا برای مسئله برنامه ریزی تولید ادغامی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 72-96]
 • روش تحقیق ترکیبی ارائه مدلی از تاب آوری بومی در فناوری راهبردی ایران [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 20-45]
 • رویکرد مارکف سوئیچینگ ارایه رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ در پیش‌بینی تقاضا برای مسئله برنامه ریزی تولید ادغامی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 72-96]

ز

 • زمان‌بندی و تعیین اندازه انباشته هم زمان زمانبندی و تعیین اندازه انباشته هم زمان در محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن محدودیت های بافر بین ایستگاه های کاری و بافر عمومی [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 114-144]
 • زنجیره‌تأمین ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر داشتن اعتبار تجاری تحت شرایط عدم قطعیت [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 98-121]
 • زنجیره تأمین مدل‌سازی استراتژی تأمین قطعات توربین گازی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 47-70]

س

 • سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) طراحی مدل تاب‌آوری سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 28-56]
 • سیستم توزیع طراحی مدل تاب‌آوری سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 28-56]
 • سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای مدلسازی و تجزیه کارایی در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 1-26]

ش

 • شبیه‌سازی چند عاملی طراحی مدل تاب‌آوری سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 28-56]

ص

 • صنعت پتروشیمی پویایی شناسی عوامل موثر بر موفقیت تداوم کسب و کار (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 146-176]

ع

 • عدم قطعیت ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر داشتن اعتبار تجاری تحت شرایط عدم قطعیت [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 98-121]

ف

 • فرآورده‌های نفتی طراحی مدل تاب‌آوری سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 28-56]

ک

 • کارایی مدلسازی و تجزیه کارایی در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 1-26]
 • کنترل موجودی مدل‌سازی استراتژی تأمین قطعات توربین گازی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 47-70]

م

 • ماشین بردار پشتیبان بخش بندی و پیش‌بینی رفتار مشتریان براساس مدل RFM بهبودیافته (LRFMSP) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 123-148]
 • مدل‌سازی پویایی سیستم پویایی شناسی عوامل موثر بر موفقیت تداوم کسب و کار (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 146-176]
 • مدلسازی غیرخطی طراحی مدل ریاضی غیرخطی تولید سلولی با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور در سناریوهای مختلف چیدمان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 58-89]
 • مدل‌های مضربی مدلسازی و تجزیه کارایی در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 1-26]
 • مدیریت پروژه نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • مدیریت تداوم کسب و کار پویایی شناسی عوامل موثر بر موفقیت تداوم کسب و کار (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 146-176]