نویسنده = مجتبی آقایی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل چندهدفه مکان یابی مراکز امدادی در حالت احتمالی بودن دسترسی پذیری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-27

مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مجتبی آقایی