درباره نشریه

رده انتشار: 

فصلنامه

 موضوع: 

علمی و پژوهشی در زمینه پژوهش های نوین در تصمیم گیری

ISSN:

 2476-6219

زبان: 

فارسی و چکیده انگلیسی

صاحب امتیاز: 

انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

مدیر مسئول: 

جناب آقای دکتر علی رجب زاده

سردبیر: 

جناب آقای دکتر عادل آذر

هیئت تحریریه: 

دکتر عادل آذر (استاد، دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر اسدالله کردنائیج (استاد، دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر لعیا الفت (استاد، دانشگاه علامه طباطباعی)

دکتر علیرضا موتمنی (دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر غلامرضا گودرزی(استاد، دانشگاه امام صادق(ع))

دکتر سعید صفری(دانشیار، دانشگاه شاهد)

دکتر سید حیدر میرفخرالدینی (دانشیار، دانشگاه یزد)

دکتر منصور مومنی (استاد، دانشگاه تهران)

دکتر احمد جعفرنژاد (استاد، دانشگاه تهران)

دکتر محمدجعفر تارخ (استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر علی محمدی (استاد، دانشگاه شیراز)

دکتر جعفر رضایی (دانشیار، دانشگاه تکنولوژی هلند) 

مدیر داخلی: 

 مسعود شکری خیادانی

محل انتشار: 

تهران

شماره تماس: 

 021-88872960

نشانی: 

تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، دفتر مجلات علوم انسانی، اتاق ش 3،- پژوهش های نوین در تصمیم گیری

صندوق پستی: 

139-14115

دسترسی اختصاصی: 

http://management.journals.saim.ir

نشانی الکترونیک: 

 journal.saim.ir