نویسنده = سید حسن قدسی پور
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی رقابت در مسئله هماهنگی یک زنجیره تامین سه سطحی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

حمیدرضا اکبر فخرآبادی؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سید حسن قدسی پور