نویسنده = علی بزرگی امیری
تعداد مقالات: 3
2. ارائه یک مدل بهینه‌سازی استوار دوهدفه برای طراحی شبکه تأمین خون اضطراری تحت عدم‌قطعیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 249-274

سهیل منصوری؛ علی بزرگی امیری؛ فاطمه بیاتلو


3. بازطراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظرگیری تصمیمات مسیریابی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-23

زهرا آزاده رنجبر؛ علی بزرگی امیری