نویسنده = محمدرضا مهرگان
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله گاز شهری و تعیین مناطق حساس با ارائه مدلی تلفیقی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 140-166

محمدتقی قندهاری؛ منصور مومنی؛ محمدرضا مهرگان


2. سلسله‌مراتب مفهومی معماری/معماری‌سازی سیستم و پارادایم‌های تحقیق در عملیات

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 243-265

میترا فهیمی؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان