نویسنده = مقصود امیری
تعیین استراتژی استوار پیشنهاددهی در بازار رقابتی برق برای یک نیروگاه حرارتی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 90-118

مهرنوش خاجی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد


رویکرد ترکیبی روش بهترین-بدترین آرمانی خطی و طبقه‌بندی چند شاخصه برای تشکیل سبد سهام

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 219-253

میر سید محمد محسن امامت؛ مقصود امیری؛ محمدرضا مهرگان؛ محمدتقی تقوی فرد


پیکربندی زنجیره تأمین مبتنی بر قیمت‌گذاری پویا و بهینه‌سازی استوار

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 156-187

فرجام کایدپور؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ میرسامان پیشوایی


موازنه زمان-هزینه-کیفیت در شبکه‌های PERT با استفاده از شبکه‌ عصبی و الگوریتم-های تکاملی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 92-122

احمد یوسفی هنومرور؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ علیرضا ناصر صدرآبادی


سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 51-72

محمدتقی تقوی فرد؛ مقصود امیری؛ رقیه مظفری