فراخوان مقاله با موضوع «مدلسازی و تحقیق در عملیات نرم» به زبان انگلیسی

مجله پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری در صدد است یک شماره (بهار 1397) با موضوع «مدلسازی و تحقیق در عملیات نرم» (Soft Operations Research and Mdeling) به زبان انگلیسی منتشر نماید. از کلیه علاقه‌مندان دعوت می‌شود حداکثر تا پایان بهمن 1396 مقاله مرتبط خود را از طریق سامانه مجله بارگذاری نمایند تا در فرآیند داوری قرار گیرد.

فرمت مقالات این شماره باید مانند مقالات منتشر شده فارسی این مجله باشد؛ که در بخش راهنمای نویسندگان ذکر شده است. مقالات ارسالی، علاوه بر چکیده انگلیسی، باید چکیده فارسی نیز داشته باشند.