کلیدواژه‌ها = پویایی‌شناسی سیستم‌ها
ارائه مدلی برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پویا با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 194-217

میلاد هاشمی؛ شهرام علی یاری؛ هاتف فتوحی


تحلیل پویای مسئله حوادث رانندگی در ایران: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 1، شماره 4، دی 1395، صفحه 71-99

مسعود ربیعه؛ محمد مهدی کرمی؛ مصطفی ضیایی؛ عزیزالله یعسوبی؛ هدایت سالاری