طراحی چارچوب روش‌شناسی چندگانه‌ی تحقیق درعملیات با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

«روش‌شناسی چندگانه» عنوانی است که محققان تحقیق در عملیات انتقادی برای کاربرد همزمان روش‌شناسی‌های مختلف تحقیق در عملیات برای مداخله در هر "موقعیت مسئله" به کار گرفته‌اند. این اندیشمندان بر این باورند که می‌توان ضمن درنظرگرفتن نقاط قوت و ضعف روش‌شناسی‌های مختلف تحقیق در عملیات با توجه به مبانی نظری آنها و علی‌رغم ریشه داشتن در پارادایم‌های متفاوت، این روش‌شناسی‌ها را به صورت مکمل برای بهبود یک موقعیت مسئله به کار گرفت. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از قابلیت‌های رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای UCINET و NetDraw، چارچوب روش‌شناسی چندگانه محققان پیشین تکمیل گردد. این‌گونه که روش‌شناسی‌های مکمل و جایگزینِ پارادایم‌های مختلف OR را با توجه به ابعاد موقعیت مسئله در ایران پیشنهاد کنیم. محاسبه مواردی از قبیل مرکزیت درجه، نقاط ایزوله، قدرتمندترین روش‌شناسی‌ها و موارد نیازمند توسعه در روش‌شناسی‌های تحقیق‌در عملیات مشخص کرده‌اند. تحلیل‌های حاصل از پژوهش، نتایج بسیار مفیدی را برای دانشمندان حوزه تحقیق‌درعملیات به‌همراه خواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Multi-Methodology Framework for Operations Research using Social Network Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Hossinzadeh 1
  • Mohammad Reza Mehregan 2
1
2
چکیده [English]

Multi-methodology is a term used by Critical Operations Researchers for combining several OR methodologies in an intervention in different problematic situations. They believe that, even though OR methodologies are rooted in the different paradigms, they can be used as alternatives or complementary in a same intervention considering their weakness and advantages. In this paper, we have tried to improve the multi-methodology framework developed by other researchers using the Social Network Analysis approach, as well as the capabilities of the UCINET and NetDraw software packages. So, we have determined the complementary and alternative OR methodologies founded in the different paradigms and schools for the domestic dimensions of problematic situation in Iran. Calculation of concepts such as degree centrality, isolated points and etc. have shown the most powerful Operations Research methodologies and the gaps exist in OR methodologies, as well as the fields necessary to be improved. Application of the results will be useful for Operations Researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-methodology framework
  • problematic situation
  • Social network Analysis (SNA)