ارائه مدلی دو‌سطحی برای قیمت گذاری و برنامه ریزی سفارش در زنجیره تأمین سه‌سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مجموعه ای از واحدها که مواد اولیه را به محصولات و خدمات نهایی تبدیل کرده و آنها را به مشتریان تحویل می دهند، یک زنجیره تأمین را تشکیل می دهند. یکی از موضوعات مهمی که به‌تازگی در مدیریت سیستم های زنجیره تأمین مورد توجه قرار گرفته، قیمت گذاری محصولات است. بحث قیمت گذاری محصولات تولید شده زمانی حایز اهمیت بسیار است که به‌طور همزمان با مسائل مدیریت و کنترل موجودی‌ها و برنامه ریزی سفارش مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با درک بر اهمیت موضوع، با پیشنهاد روشی به‌منظور مدلسازی و حل مسئله قیمت گذاری و مدیریت موجودی‌ها در زنجیره های تأمین سه‌سطحی تولیدکننده، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، ابتدا با استفاده از طرح های آزمایشی روش شناسی سطح پاسخ و شبیه سازی توابع هدف هزینه در سطح عمده فروشان و سود در سطح خرده‌فروشان را برآورد کرده و سپس مدل غیرخطی به‌دست آمده مبتنی بر برنامه ریزی دوسطحی را توسط الگوریتم ژنتیک حل می کند. عملکرد روش پیشنهادی در حل یک مسئله موردی مؤید دستیابی به نتایج همزمان قیمت فروش و برنامه‌ ریزی سفارش بهینه متناسب با داده های تاریخی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a bi-level model for pricing and order planning in tri-echelon supply chain

نویسندگان [English]

  • Maasoumeh Pahlevani Ghomi 1
  • Maghsoud Amiri 2
چکیده [English]

A supply chain is a series of units that transforms raw materials into finished products and services and delivers the products to customers. Recently, one of the important subjects that in supply chain systems management has been considered is titled pricing products. The subject of pricing products produced has more importance, when it is considered along with inventories management and control and order planning problems. This paper with considering to this importance, with proposing a method to model and solve pricing and inventories management problem in tri-echelon supply chains of producer, wholesalers and retailers, first, estimates the objective functions of cost in wholesalers’ level and profit in retailers’ level by response surface methodology (RSM) and simulation and then solves the obtained non-linear model based on bi-level programming by genetic algorithm (GA). The performance of the proposed method in solving a case problem, confirms attainment to simultaneous results of optimal sale price and order planning corresponding with historical data.