دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار مناطق آزاد با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند‌معیاره ترکیبی دنپ و تحلیل‌عاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

منصور جنگی زهی؛ محمد رضا ملکی؛ علی سلماس نیا


تخمین کشش مقیاس جهتی فرایندهای دومرحله‌ای در حضور خروجی‌های نامطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

رقیه عزیزی یوسف‌وند؛ سهراب کردرستمی؛ علیرضا امیرتیموری؛ مریم دانشمند مهر


تعیین استراتژی استوار پیشنهاددهی در بازار رقابتی برق برای یک نیروگاه حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

مهرنوش خاجی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد


مدل توسعه داده شده دو هدفه انتخاب سبد سهام چند دوره ای با در نظر گرفتن شاخص های ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

سید فرید موسوی؛ کاوه خلیلی؛ افشین جلیل زاده اقدم؛ آرزو گازری نیشابوری


تحلیل مقایسه ای پایداری مالی طرحهای DB-PAYG و NDCدر بازنشستگیهای تعیین تکلیف سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد پویایی شناسی سیستمها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

زهرا کریمیان سیچانی؛ محمدحسن چراغعلی؛ علی دهقانی


بررسی تاثیر عدم قطعیت طول زمان فعالیت ها بر زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

محمدعلی موفق پور