توسعه مدل چندهدفه مکان یابی مراکز امدادی در حالت احتمالی بودن دسترسی پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، از مسئله پوشش مجموعه به‌منظور مکان‌یابی مراکز اورژانس استفاده می‌شود. برای تعیین مکان بهینه این مراکز، از یک مدل توسعه‌یافته چندهدفه با در نظر گرفتن اهدافی چون کمینه‌سازی هزینه استقرار جایگاه‌های امدادی، حداکثر سازی کل جمعیت پوشش داده‌شده و حداقل سازی مجموع فواصل حمل‌ونقل از محل‌های تقاضا تا خدمت دهنده‌های اختصاص‌یافته به آن‌ها استفاده شده و نیز ازآنجاکه هر یک از مراکز فقط دارای یک آمبولانس هستند و این آمبولانس‌ها در هنگام ارائه سرویس دیگر در دسترس قرار نمی‌گیرند، محدودیت احتمالی برای این مدل در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین در این تحقیق، ترکیب روش‌های برنامه‌ریزی چندهدفه و مسئله پوشش مجموعه به‌منظور مکان‌یابی مراکز امدادی در محلات 18 گانه منطقه 6 شهرداری تهران، مورد استفاده قرار گرفته می‌شود. روش حل انتخابی شبیه‌سازی تبرید تدریجی و اجرا توسط نرم‌افزار متلب است. در انتها، به‌منظور مقایسه با جواب‌های حاصل از الگوریتم شبیه ساری تبرید، مدل مربوطه با الگوریتم فرا ابتکاری بهینه‌سازی انبوه ذرات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که هر دو الگوریتم برای مکان‌های موردنظر به جواب‌های مشابه دست یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Three-Objective Model for the Location – Allocation of Assistance Centers in a probabilistic Condition of availability to emergency Vehicles

نویسندگان [English]

  • Maghsoud Amiri 1
  • Mohammad Taghi Taghavi Fard 2
  • mojtaba aghaei 3
1 Professor of Industrial Management,Faculty of management and accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran
2 2. Associate Professor of Industrial Management, Faculty of management and accounting, Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
3 PhD student of Industrial Management, Faculty of management and accounting, Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the considered set covering issue is a stance of location-allocation issue in which the residents of each the eighteen district of region 6 of Tehran, have definite requirements to receive services (medical first aid) from some of emergency centers. We want to arrange so that at least one center, in each district, provides services to people who have been exposed to incidents. In this regard and to emplacement of these relay centers, a developed multi-objective model is used that has objectives such as minimizing the establishment cost of relay stations, maximizing the total covered population and minimizing the total distances between demand locations and allocated service providers. Since, each of the centers has only an ambulance and these ambulances being out of reach during providing services, possible limitations have been used in this model. So, in this research a combination of multi-objective decision making (MODM) methods and set covering problem (SCP) is used to specify the location of relay centers in 18 districts of region 6 in Tehran. The chosen solution is simulated annealing method that is performed using Matlab software. At the end, the model is implemented through the Ultra Innovative algorithm of particle mass optimization to compare to the answers of the Simulated Annealing algorithm. Results show that both algorithms give the same answers for the considered locations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-objective Planning
  • Particle Swarm Optimization
  • Set Covering
  • Simulating Annealing