ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب‌آوری سازمانی در صنعت چرم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره)

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره)

چکیده

صنعت چرم از جمله صنایع سنتی و باستانی در کشور ما، ایران می‌باشد. ایران با پیشینه‌ای چندهزارساله یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان چرم جهان محسوب می‌شود. البسه و لوازم چرمی کشف شده در ایران حکایت از آن دارد که قدمت صنعت پوست و چرم در این سرزمین به بیش از 3000 سال قبل باز می‌گردد. با همه این‌ها و با وجود این‌که کشور ایران دارای سابقه تاریخی در صنعت چرم است و پوست دام‌های ایرانی از لحاظ ژنتیکی جزو بهترین پوست‌های جهان محسوب می‌شود، متأسفانه این صنعت نتوانسته است به جایگاه مناسبی در بازارهای بین‌المللی دست یابد. شرکت‌های چرمی ایران توان رقابت را از دست داده و بقای خود را در معرض تهدید می‌بینند؛ تهدیدی که باعث شده است امروز تنها حدود 25درصد کارخانجات و کارگاه‌های چرم‌سازی کشور فعال باشند. با این حال، تاب‌آوری سازمانی ابزاری است که می تواند منجر به مزیت رقابتی سازمان ها شده و بقای آن ها را در برابر بحران ها تقویت کند. این مقاله پس از طراحی مدلی برای تاب‌آوری سازمانی، به ارزیابی و سنجش تاب‌آوری سه شرکت فعال در صنعت چرم کشور می پردازد. نتایج نشان می دهد که این شرکت ها در شاخص تاب‌آوری در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework For Evaluating Organizational Resilience In Iran Leather Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Salehi Abarquee 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • Laaya Olfat 3
  • Kamran Feizi 2
1 PhD. student, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Industrial Management Group, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabataba'i University
3 Industrial Management Group, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Leather industry is an old and traditional industry in Iran. Iran is one of the oldest leather manufacturers in the world. Clothes and leather industries have been discovered in Iran show that Iran leather industry goes back more than 3000 years ago. However, when Iran has a historical background in leather industry and animal skin in Iran is genetically one of the best skin in the world, unfortunately, this industry has failed to achieve proper place in the international markets. Iranian leather companies lost thier competitiveness power and their survival is countered by threats. These threats has caused only about 25 percent of leather factories and workshops are active today. However, organizational resilience can lead to competitive advantage of organizations and reinforcement their survival in the face of crisis. This article firstly designes a framework for organizational resilience, and then evaluates the resilience situations of three active companies in the leather industry. The results show that these companies are very weak in resilience situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Resilience
  • Vulnerability
  • Crisis
  • Survivability
  • Leather Industry