کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی اثربخشی و کارایی هزینه سیستم های شبکه ای، مطالعه موردی: شعب بانک

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 22-42

فرانک حسین زاده سلجوقی؛ الهام ذاکر هرفته


2. تحلیل پوششی داده‌ها با داده‌های گمشده

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 201-229

بهمن فصیحی؛ حسین عزیزی؛ زینب قلیزاده گزور


3. رویکردی نوین برای محاسبه تراکم با ویژگی دسترسی‌پذیری ضعیف خطی خروجی‌های نامطلوب

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-144

مینا فولادوند؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی


6. سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-72

محمدتقی تقوی فرد؛ مقصود امیری؛ رقیه مظفری