کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 8
4. توسعه شبکه عصبی‌تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی ارجحیات‌ در مسائل تصمیم‌گیری چندهدفه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 127-153

محدثه نادرشاهی؛ اعظم دخت صفی صمغ آبادی؛ رضا توکلی مقدم


7. طراحی مدل آماد معکوس چند دوره‌ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-56

ناصر تارین؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی


8. ارائه یک مدل استوار جدید در مسئله موازنه زمان-هزینه گسسته در پروژه‌های با محدودیت بودجه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 255-273

نیما همتا؛ محمد احسانی فر؛ امین مقدسی