تعداد مقالات: 159
28. استراتژی‌های پایدار تکاملی دفاع و حمله با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 29-52

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان


30. طراحی مدل آماد معکوس چند دوره‌ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-56

ناصر تارین؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی


33. طراحی سیستم پشتیبان تصمیم ارزیابی عملکرد در شرکتهای هلدینگ با رویکرد سهامداری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 36-70

محمدرضا مهربان پور؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی؛ روزبه اخلاقی فیض آثار


36. رویکردی نوین از کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در طبقه‌بندی مشتریان اعتباری بانک

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 43-64

نرجس قاسم نیا عربی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


37. ارائه مدل برنامه ریزی تولید سبز در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-69

محمود دهقان نیری؛ محسن خدابخش؛ امیرحسین امامیان


39. سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-72

محمدتقی تقوی فرد؛ مقصود امیری؛ رقیه مظفری


40. مدل ریاضی چند هدفه انتخاب تأمین‌کننده سبز (مورد مطالعه : زنجیره تأمین ایران خودرو)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-83

لیلا بابایی؛ مسعود ربیعه؛ احسان نیک بخش؛ مهدی اسماعیلی


42. تصمیم‌گیری مدیران زن در سازمان‌های بهداشتی و درمانی: چالش‌ها و راهکارها

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 51-94

علی‌محمد مصدق راد؛ مریم تاجور؛ سارا طاهری


45. مسئله مسیریابی تولید رقابتی: مدل‌سازی، حل و ارائه نامعادلات معتبر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-79

جواد بهنامیان؛ فرزانه ادبی


47. تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-79

محمدتقی تقوی فرد؛ رضا حبیبی؛ حامد عبداللهی


50. طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت(مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 71-96

محبوبه زارع زاده؛ زهرا ناجی عظیمی؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ محمدعلی پیرایش