دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-229 
موازنه زمان-هزینه-کیفیت در شبکه‌های PERT با استفاده از شبکه‌ عصبی و الگوریتم-های تکاملی

صفحه 92-122

احمد یوسفی هنومرور؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ علیرضا ناصر صدرآبادی


طراحی مدل علی و تحلیل معیارهای زیست محیطی در صنعت فولاد با رویکرد نگاشت شناختی فازی (FCM)

صفحه 124-146

امید گلشن تفتی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ داوود عندلیب اردکانی؛ حبیب زارع احمدآبادی


تحلیل پوششی داده‌ها با داده‌های گمشده

صفحه 201-229

بهمن فصیحی؛ حسین عزیزی؛ زینب قلیزاده گزور