دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-189 
تحلیل پویای مسئله حوادث رانندگی در ایران: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 71-99

مسعود ربیعه؛ محمد مهدی کرمی؛ مصطفی ضیایی؛ عزیزالله یعسوبی؛ هدایت سالاری


تبیین مؤلفه های تأثیرگذار در ساختار تولید در کلاس جهانی در صنعت خودرو

صفحه 167-186

حسینعلی نقیبی؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود کسایی؛ مصطفی زندیه