تعداد مقالات: 159
77. ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب‌آوری سازمانی در صنعت چرم ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-128

محمدعلی صالحی ابرقویی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ کامران فیضی


79. ارائه مدلی برای پیش‌بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-132

وحید حیدرپور؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود ربیعه


80. ارائه یک مدل زنجیره تأمین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت‌های مالی در تصمیمات مالی

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 113-136

احسان خاکبازان؛ سید کمال چهارسوقی؛ فریماه مخاطب رفیعی


84. رویکردی نوین برای محاسبه تراکم با ویژگی دسترسی‌پذیری ضعیف خطی خروجی‌های نامطلوب

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-144

مینا فولادوند؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی


90. توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 123-145

مهدی دیوسالار؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی


91. مسائل مکانیابی تک وسیله ای آرمانی تحت نرم Lp

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-150

آریا سلیمانی؛ جعفر فتحعلی؛ مرتضی نظری


92. بهینه‌سازی بر مبنای شبیه‌سازی توالی انجام پروژه‌های توسعه محصول جدید در مراکز پژوهشی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 129-152

صادق شهبازی؛ سید مجتبی سجادی؛ فریبرز جولای


93. طراحی مدل راهبردی زنجیره تأمین سبز با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و LFPP ( مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 129-153

فاطمه رجایی ریزی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید علی میرنژاد


96. روشی برای حل مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره با تعریف نو از اندازه‌های باور در نظریه دمپستر شافر

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 137-157

فرشته خلج؛ عین اله پاشا؛ رضا توکلی مقدم؛ مهران خلج


97. به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 139-166

سعید رعیت پیشه؛ رضا احمدی کهنعلی؛ طیبه عباس نژاد


99. شناسایی و ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله گاز شهری و تعیین مناطق حساس با ارائه مدلی تلفیقی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 140-166

محمدتقی قندهاری؛ منصور مومنی؛ محمدرضا مهرگان


100. الگوریتمی جدید برای پیدا کردن نقاط بهینه پارتو در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 141-169

فرشته اکبری؛ اسماعیل خرم؛ مهرداد غزنوی