دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-148 

مقاله پژوهشی

نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک

صفحه 1-18

طاهره رحیمی کلایه؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ عباس مقبل باعرض


ارائه مدلی از تاب آوری بومی در فناوری راهبردی ایران

صفحه 20-45

امیرحسین فرهادی؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید سپهر قاضی نوری


مدل‌سازی استراتژی تأمین قطعات توربین گازی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی

صفحه 47-70

عبدالکریم محمدی بالانی؛ محمود دهقان نیری؛ محمدرضا تقی زاده یزدی