دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-164 

مقاله پژوهشی

تصمیم‌گیری در مورد ابعاد دوسوتوانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل‌گرا

صفحه 1-18

فرزانه جهان‌سیر خرارودی؛ عادل آذر؛ تورج کریمی


تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

صفحه 101-117

احمد مرادی؛ علی عبدی سیدکلایی؛ سید امین حسینی سنو