دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-213 
تخمین کشش مقیاس جهتی فرایندهای دومرحله‌ای در حضور خروجی‌های نامطلوب

صفحه 57-88

رقیه عزیزی یوسف‌وند؛ سهراب کردرستمی؛ علیرضا امیرتیموری؛ مریم دانشمند مهر


توسعه مدل دو هدفه انتخاب سبد سهام چند دوره‌ای با در نظر گرفتن شاخص‌های ریسک

صفحه 119-138

سید فرید موسوی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ افشین جلیل زاده اقدم؛ آرزو گازری نیشابوری