تعداد مقالات: 159
126. طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 179-206

فرزانه منصوری؛ طیبه عباس نژاد؛ حمیدرضا عسکرپور


127. بهینه‌سازی مبادلات در بورس گل و گیاه با در نظر گرفتن شرکت آماد طرف سوم تحت شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 179-205

حسین محمدی دولت‌آبادی؛ مهدی غضنفری؛ ابراهیم تیموری؛ میرسامان پیشوایی


128. عارضه‌یابی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل سیستم‌های مانا (VSM)

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 187-215

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ محمود دهقان نیری


129. طراحی مدل تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 189-216

علیرضا طغیانی؛ علی رجب زاده؛ علی اصغر انواری رستمی


130. حل ابتکاری مساله مکان‌یابی تسهیلات ظرفیت‌دار و راهکارهای تسریع آن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-211

احمد مرادی؛ علی ولی نژاد


131. ارائه روشی چند مرحله ای از وزن مشترک و TOPSIS به منظور رتبه بندی واحدها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-215

محمد همتی؛ سعیده عباسی


137. طراحی مدل ارزیابی عملکرد دو‌سطحی پارک‌های علم‌و‌فناوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 202-223

مهدی نیک‌نشان؛ عادل آذر؛ سیدحسین اخوان علوی


139. بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بقای شرکت‌های تازه وارد با استفاده از تابع هازارد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 217-239

مریم قائدی؛ مهرداد مدهوشی؛ سعید راسخی


145. سلسله‌مراتب مفهومی معماری/معماری‌سازی سیستم و پارادایم‌های تحقیق در عملیات

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 243-265

میترا فهیمی؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان


146. تکثرگرایی در روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 241-266

احمدرضا قاسمی


147. ارائه یک مدل بهینه‌سازی استوار دوهدفه برای طراحی شبکه تأمین خون اضطراری تحت عدم‌قطعیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 249-274

سهیل منصوری؛ علی بزرگی امیری؛ فاطمه بیاتلو


148. ارائه یک مدل استوار جدید در مسئله موازنه زمان-هزینه گسسته در پروژه‌های با محدودیت بودجه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 255-273

نیما همتا؛ محمد احسانی فر؛ امین مقدسی


149. طراحی عملیاتی و مالی سیستم زنجیره تأمین چندسطحی در سطوح تصمیم‏گیری راهبردی و تاکتیکی

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 267-297

علی محمدی؛ مجتبی خلیفه؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ محمود اقتصادی فرد


150. اهمیت‌سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (رویکرد ترکیبی FISM_FANP)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 267-288

احمد قربانپور؛ علیرضا پویا؛ شمس الدین ناظمی؛ زهرا ناجی عظیمی