دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-324 
عارضه‌یابی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل سیستم‌های مانا (VSM)

صفحه 187-215

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ محمود دهقان نیری


طراحی عملیاتی و مالی سیستم زنجیره تأمین چندسطحی در سطوح تصمیم‏گیری راهبردی و تاکتیکی

صفحه 267-297

علی محمدی؛ مجتبی خلیفه؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ محمود اقتصادی فرد