نویسنده = عادل آذر
طراحی مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای دومرحله ای-چندلایه فازی رویکردی در سنجش بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عمکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

محمدرضا امینی؛ عادل آذر؛ کریم بیات؛ آمنه خدیور؛ محمود دهقان نیری


نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک

دوره 8، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-18

طاهره رحیمی کلایه؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ عباس مقبل باعرض


طراحی مدل تاب‌آوری سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 28-56

فهیمه نوروز زاده قالهر؛ میثم شهبازی؛ تورج کریمی؛ عادل آذر؛ سمیرا فرزام


تصمیم‌گیری در مورد ابعاد دوسوتوانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل‌گرا

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-18

فرزانه جهان‌سیر خرارودی؛ عادل آذر؛ تورج کریمی


مدل پویای بودجه‌‌ریزی بر مبنای عملکر‌د با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: یک بانک تجاری)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 88-125

ملیحه رستمی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ حسین صفری


تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 165-192

مهدی عزیزی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری


طراحی مدل ارزیابی عملکرد دو‌سطحی پارک‌های علم‌و‌فناوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 202-223

مهدی نیک‌نشان؛ عادل آذر؛ سیدحسین اخوان علوی


عارضه‌یابی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل سیستم‌های مانا (VSM)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 187-215

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ محمود دهقان نیری


طراحی مدل آماد معکوس چند دوره‌ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-56

ناصر تارین؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی


طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد برنامه ریزی فازی استوار جدید

دوره 1، شماره 3، مهر 1395، صفحه 131-160

مجتبی فرخ؛ عادل آذر؛ غلامرضا جندقی